Údržba a čištění střech

Nebojte se svěřit Vaší střechu do rukou odborníků z cechu KPT ČR

Pravidelná prohlídka a péče o Vaší střechu znamená, udržení optimálního stavu střešní krytiny a klempířských prvků. To je nepostradatelný předpoklad pro udržení hodnoty vaší budovy. Nepřízeň počasí může způsobit uvolnění dílů střechy, které mohou být příčinou dalšího a většího poškození střechy. Změny teplot mohou v některých případech způsobit prasknutí krytiny a tím umožnit vstup pronikání vody, špíny a usazování rostlin a mechů. Po čase mohou tyto malé praskliny vést k rozsáhlým škodám a velmi nákladným opatřením. Pravidelnou kontrolou předejdeme tomu, aby nedošlo k velkým škodám. Smlouva o údržbě dlouhodobě ušetří náklady a přispívá také k delší životnosti střechy vaší budovy. Můžeme přesně posoudit kde je potřeba malá oprava a kde je zapotřebí komplexnější opatření, které by zabránilo škodám. Při smlouvě o údržbě je naší prioritou odpovědnost za váš majetek.

Základ prováděných prací

S čím můžete počítat 

  • Čištění žlabů a střešních vpustí

  • Vizuální kontrola zabudovaných částí jako jsou sněhové zábrany, střešní okna, hromosvod

  • Kontrola stavu krytiny

  • Kontrola prostupů střechou (komíny, sanitární odvětrání, anténní prostup, utěsnění silikonem atd.)
  • Čištění odtokových drážek (úžlabí, lem ke zdi, střešní okna atd.)

Smlouva o údržbě obsahuje

  • Kdo údržbu provozuje
  • V jakých intervalech bude údržba provedena
  • Protokol o kontrole včetně fotodokumentace
  • Návrh řešení drobných i větších oprav
  • Oprava střešního pláště

Jakých budov se údržba týká

Kde všude se údržba využije?

Chcete pomoci s financováním Vaší střechy?

Kontakujte našho makléře